Niet alles wat mogelijk is moet je willen

Begin 2016 werden we benaderd door Kaya Bouma van de Groene Amsterdammer om mee te werken aan een onderzoek over het toepassen van data science in gemeenten. Dit heeft geresulteerd in het opiniestuk ‘Niet alles wat mogelijk is moet je willen’. Wij vinden het goed dat het maatschappelijke debat over het toepassen van data science wordt gevoerd. Een goed artikel in een bekend opinieweekblad helpt daarbij. De kop van het artikel is mijn quote. Naast juridische kaders over wat wel en niet mag is er ook een morele vraag. Wat vinden we als samenleving wel en niet acceptabel wat we/overheden met data doen?

Ik had gehoopt dat het artikel nog meer aandacht zou besteden aan de soft sister. ‘Soft Sister’ is geen wakend oog, maar iemand die je probeert te helpen. Een voorbeeld: We weten dat in Nederland een groot deel van de mensen die in armoede leeft geen gebruik maakt van voorzieningen. Voorzieningen waar ze recht op hebben om de armoede te verlichten. Dat komt doordat deze gezinnen weinig ‘bureaucratische vaardigheden’ hebben en vaak slecht kunnen lezen en schrijven. Door het combineren van data kunnen publieke organisaties – en in het bijzonder gemeenten – hen vinden. Zo hebben wij voor een gemeente in kaart gebracht welke gezinnen dat waarschijnlijk zijn. Mensen in armoede kunnen dan gericht worden benaderd en geholpen. Dit stelt bestuurders voor nieuwe vragen: Moeten we als samenleving deze mensen gaan benaderen? Hoe gaan we dat doen? Daar geeft de wetgeving geen antwoord op. Dat zijn de nieuwe vragen waar bestuurders en ambtenaren oog in oog mee staan. Het niet weten bood het comfort om nog even niets te doen. Maar nu kan dat niet meer.

 

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone