Leegstand in kaart met analyse- en visualisatietool

Anouk Meerman

Projectmanager

Afgelopen maandag verscheen op de website van Binnenlands Bestuur het artikel “Leegstand niet in kaart“. Voor zowel gemeenten, provincies en vastgoedbeheerders neemt het belang om exact te weten welke panden leeg staan toe. Om grip te hebben op de leefbaarheid in buurten en wijken willen gemeenten zicht op hoeveelheid leegstand van een bepaald gebied. Daarnaast zijn decentrale overheden sinds 2012 wettelijk verplicht de Ladder van Duurzame Verstedelijking toe te passen bij het beoordelen van nieuwbouwplannen.

De opgave ligt bij het privacy-verantwoord koppelen van bronnen, zoals basisregistraties. De Ynformed “Huisjesmelkers te slim af” tool is het gelukt om op correcte wijze woonsituaties in kaart te brengen. Naast verblijfsobjecten met mogelijke woonfraude-situaties, maakt de tool ook leegstand inzichtelijk. In de gemeente Utrecht wordt al gebruik gemaakt van deze tool. Voor gemeenten, provincies en het rijk is het met dus wel mogelijk om leegstand structureel in kaart te brengen, om gericht te kunnen handhaven of afwegingen te maken binnen het ruimtelijk domein.

Screenshot 2016-02-18 10.33.47

Het Kadaster en Geonovum verkennen momenteel de mogelijkheid om informatie over leegstand ook voor marktpartijen en burgers inzichtelijk te maken.

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone