Datagedreven aanpak re-integratie

Ruben Peters

Data Scientist

Op 31 maart was het VSO-congres in de Beurs van Berlage met als thema ‘Data als Opdracht’. Naast dat onze Jaring Hiemstra de eerste keynote-speaker was, hebben we ook een workshop gegeven samen met de gemeente Den Bosch over het project ‘Datagedreven aanpak re-integratie’.

Dit project is opgezet als pilot om de toepassingen van Data Science op het gebied van re-integratie te bepalen. Mijn afstudeeronderzoek valt ook binnen dit project.

Eén van de aspecten van dit project is om te voorspellen of een cliënt gaat uitstromen naar een full-timebaan of dat hij in de uitkering zal blijven. We gebruiken hier verschillende methoden voor, maar om dit inzichtelijk te maken gebruiken we in dit project Classification Trees. Zie hieronder een voorbeeld van een Classification Tree.

classtree
Een Classification Tree, zoals gebruikt bij het project ‘Datagedreven aanpak re-integratie’. Deze boom is niet gebaseerd op de oorspronkelijke data om de privacy te beschermen. In de groene knoop stromen de meeste mensen uit en in de rode knopen stromen de meeste mensen niet uit.

Naast dat je dit model kan gebruiken om inzicht te krijgen in de doelgroepen, kan je het ook gebruiken als een eerste stap voor voorspellingen. Algoritmes om deze modellen te genereren kiezen namelijk op een slimme manier kenmerken voor de splitsingen in de boom. Dat biedt ons weer mooi inzicht in de combinatie van factoren die samenhangen met de uitkomstvariabele. In bovenstaand voorbeeld kan het bijvoorbeeld interessant zijn om te kijken hoeveel mensen boven de 32 toch uitstromen of welke mensen onder de 32 zonder kinderen niet uitstromen. Ofwel: waar is de uitkomst beter of slechter dan verwacht?

Voor Den Bosch hebben we onder andere een tool gemaakt waarbij je interactief classification trees kan genereren uit de data. Tijdens de workshop op het VSO-congres hebben we deze tool laten zien en hebben we samen met de deelnemers naar verschillende modellen kunnen kijken. Denk hierbij aan het filteren op groepen mensen (leeftijd, lengte van de uitkering), het aanpassen van de uitstroomredenen waar we in geïnteresseerd zijn (werk, scholing, inkomsten, handhaving, verloop of overig) of het aanpassen van de variabelen. Door één van de deelnemers is een verslag gemaakt en de slides zijn terug te vinden op de website van het VSO-congres.

Mijn afstudeeronderzoek loopt ten einde in augustus, dus hou vanaf dan Stay Ynformed in de gaten voor het volledige verslag. Ben je benieuwd wat we nog meer voor Den Bosch hebben gedaan op het gebied van re-integratie? En of dit ook voor jouw gemeente van toepassing is? Neem dan contact op met Martijn Minderhoud.

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone