Nu én in de toekomst schoolverlaten voorkomen

Rutger Kerkhoff

Data Scientist

Jaarlijks komen ongeveer 25.000 jongeren zonder afgeronde opleiding of startkwalificatie op straat te staan. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven: van langdurige werkloosheid tot sociale problematiek en criminaliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor 2021 het doel dit aantal tot maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) terug te brengen. Dit betekent dat RMC regio’s niet achterover kunnen leunen en moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om het aantal VSV’ers met nog eens 20% te verminderen.

Om deze nieuwe doelstelling te halen is een effectieve aanpak nodig. In samenwerking met RMC-regio Zuid-Holland Zuid en Amsterdam heeft Ynformed een model ontwikkeld dat de kans dat iemand VSV’er wordt vroegtijdig herkent. Dit model hebben we gerealiseerd met zeer generieke schoolgerelateerde DUO-data. Hierdoor bevat het model geen persoonlijke kenmerken, maar bijvoorbeeld informatie over het aantal opleidingen, de duur hiervan en aan welke school. De generieke aanpak maakt het mogelijk om te schalen naar andere RMC regios.

Een volwaardige applicatie klaar voor gebruik, zoals een moderne gebruiker mag verwachten

Bij het maken van modellen en voorspellingen combineren we de expertise van de professionals (leerplichtambtenaren, verzuimconsulenten etc.) met de wiskunde- en computerkennis die we zelf in huis hebben. De laatste maanden hebben we grote stappen gezet in het verbeteren van het model, samen met professionals van de regio Amsterdam. Een logische vervolgstap, met de ervaring die we opgedaan hebben, is om van ad-hocoplossingen de stap te maken naar een blijvende oplossing in de vorm van een product. We verpakken de modellen, per regio, in een goed beveiligde web-applicatie en vervolgens kunnen mensen zelf hun levering insturen en hier het model voorspellingen op laten doen.

Dit brengt een stel nieuwe vragen met zich mee; hoe zorgen we dat de data niet tot personen te herleiden is? Hoe zorgen we er voor dat de data überhaupt niet bij derde partijen in handen komt? En hoe bieden we deze toepassing betrouwbaar aan, zodat deze structureel in gebruik kan worden genomen?

VSV

Binnenkort kunnen, we naast de ad-hocoplossingen die al succesvol worden ingezet, de eerste praktijktesten gaan draaien met de ontwikkelde vsv software. De uiteindelijke voorspellingen kunnen op deze manier direct gemaakt worden door de verantwoordelijke personen zelf. Kortom: Dit maakt het een structurele oplossing voor een betere begeleiding van jongeren.

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone