Mezuro: de smartphone als databron

Wouter van der Bij

Projectmanager

Welke toegevoegde waarde heeft telefoondata in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Aflopen week waren Wim Steenbakkers en Ron Beute van Mezuro bij ons bezoek. Mezuro is al een aantal jaren met deze vraag bezig, maar waar we nu ook samen nieuwe kansen zien.

Mezuro

Mezuro is specialist in het verwerken en analyseren van ruwe telefoondata naar zinvolle informatie. Hierbij liggen de toepassingen vaak bij mobiliteit en logistieke vraagstukken. Denk hierbij aan het volgen van toegangers-stromen op grote evenementen of het inzichtelijk maken van dagelijks gebruik van snelwegen en verkeersaders of winkelcentra.

Traditionele mobiliteitsonderzoeken waren vaak duur en hadden dan een bereik van bijvoorbeeld 50.000 mensen. Mezuro laat zien dat dit ook op een hele andere manier kan. Zij beschikken over ruim 250 miljoen dagelijkse metingen van Vodafone. Deze zijn volledig anoniem en worden tot op groepsniveau opgerold. Daarnaast worden de metingen gemodelleerd om ook een inschatting te kunnen maken van de burgers die niet bij Vodafone zitten.

Tijdens de workshop werd mij wel duidelijk dat telefoondata (vaak in combinatie met andere bronnen) een veel dieper inzicht biedt in menselijk gedrag en gemeenten in staat stelt om te zien hoe burgers met hun eigen stad interacteren. Waar komen bezoekers van mijn stad vandaan en welke functie vervul ik voor hen? Hoeveel van mijn burgers werken/winkelen elders en waar en wanneer gaan zij daar naartoe?

Interessante vragen om niet alleen met gemeenten individueel maar ook op een grotere schaal op te pakken, waarbij je aan de hand van telefoondata inzichtelijk kan maken welke functies steden wel en niet vervullen voor haar burgers. Want elke burger die je naar jouw stad trekt, is er een die in zijn eigen stad wegblijft!

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone