Clusteranalyse van sociale voorzieningen

Irene Westra

Data Scientist

In 2012 vond in Nederland in het sociale domein een grote verandering plaats: de decentralisatie leidde ertoe dat de verantwoordelijkheid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet werd overgeheveld naar gemeenten. Om deze nieuwe verantwoordelijkheden in te vullen en een aanspreekpunt voor de burgers te creëren, hebben veel gemeenten gekozen voor het…

Lees het volledige artikel

Zorg voor de jeugd in 2030

Tim Paauw

Data Scientist

In verschillende initiatieven is Ynformed bezig met innovaties voor de Jeugdzorg. Met onze datakennis kunnen we de hulp aan kinderen op allerlei manieren slimmer maken. Om die reden werden we gevraagd onze visie te geven op de toekomst van de Jeugdzorg tijdens de ‘Voor de Jeugd-dag’. Het congres in de Westergastfabriek in Amsterdam trok dit…

Lees het volledige artikel

Datagedreven sturing sociaal domein gaat over meer dan data

Jorinde Schuitema

Projectmanager

Gemeentes zijn volop bezig om het sociaal domein te transformeren, met als doel kwalitatief goede zorg leveren tegen minimale kosten. Datagedreven sturing is één van de belangrijke begrippen in deze transformatie. Maar wat gebeurt er allemaal op het gebied van data in het sociaal domein? Hoe wordt data gebruikt voor sturing van grote opgaven? Welke…

Lees het volledige artikel

Partnerschap Spirit en Ynformed in de Garage

Tim Paauw

Data Scientist

Een kansrijk leven voor kinderen en jongeren door radicaal nieuwe oplossingen te creëren en accelereren in hun belevingswereld en daarmee jeugdzorg te voorkomen! Jeugdhulp is al een tijd een van de belangrijkste gebieden waarin Ynformed actief is. Met onze projecten voor GGD’s, onze socialmedia-analyses en op het gebied van voortijdig schoolverlaten bijvoorbeeld. Om ook achterin de keten…

Lees het volledige artikel

Datagedreven werken in de zorg

Martijn Minderhoud

Projectmanager

Er verandert veel binnen de zorg. Om te komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten is een snellere transformatie nodig dan zorgpartijen nu realiseren. Wij geloven dat gemeenten en partners slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te komen. Voor onze partnerorganisatie Hiemstra en de Vries hebben we hierover een…

Lees het volledige artikel