Beschikken gemeenten straks ook over big data door deze 3 trends?

Als ik ‘big data’ zeg, denk jij dan aan de gemeente? Waarschijnlijk denk je eerder aan organisaties als Google en Facebook. En terecht, want dankzij de enorme gebruikersaantallen ontvangt Facebook elke dag honderden miljoenen foto’s en verwerkt Google miljarden zoekopdrachten. Hoe zit dat dan met gemeenten waarbij er sprake is van tien- of hoogstens honderdduizenden […]

Waarom 2018 het jaar wordt van risicogestuurde handhaving

Toezicht- en handhavingsorganen opgelet: 2018 wordt het jaar van de risicogestuurde handhaving. Dit omdat computers beter in staat zijn risico’s in te schatten dan ons eigen brein. Daardoor kan er met minder financiële middelen meer resultaat worden behaald. Het codewoord: data science. Mensen zijn buitengewoon slecht in het inschatten van risico’s. Onze hersenen laten zich […]

Data science helpt waterschappen om slim te kunnen zuiveren

Nabezinktank

Machine learning-oplossing voor waterschap Vechtstromen Nederland en water: een eeuwenoud gevecht. Grofweg één derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Gelukkig zijn er 22 waterschappen in Nederland die door middel van watermanagement onze veiligheid garanderen. Waterschappen zijn expert op het gebied van waterlevel- en waterkwaliteit management, behandelen van afvalwater en het omgaan met klimaatveranderingen. […]