Big Data in een vrije en veilige samenleving

Martijn Minderhoud

Projectmanager

In april kwam de WRR met het rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving. Het is voor bestuurders één van de belangrijkste rapporten van dit jaar als het gaat om het toepassen van data science in de publieke sector. Twee punten spreken mij in het bijzonder aan. In de eerste plaats dat de WRR…

Lees het volledige artikel

Data science steeds meer toegepast in steden

Martijn Minderhoud

Projectmanager

Big data is alweer over de hype heen. Dit betekent dat er een realistischer beeld ontstaat van wat Big Data wel, of niet, op kan leveren, en er ontstaat steeds meer het inzicht dat data alleen, big of small, geen waarde toevoegt. Waarde wordt toegevoegd door analyse van deze data, en de beslissingsondersteunende modellen (algoritmes)…

Lees het volledige artikel

Datagedreven werken in de zorg

Martijn Minderhoud

Projectmanager

Er verandert veel binnen de zorg. Om te komen tot kwalitatief goede zorg én het beheersbaar maken van de kosten is een snellere transformatie nodig dan zorgpartijen nu realiseren. Wij geloven dat gemeenten en partners slimmer gebruik kunnen maken van technologie en data om tot de gewenste transformatie te komen. Voor onze partnerorganisatie Hiemstra en de Vries hebben we hierover een…

Lees het volledige artikel