Inzichten uit Seattle: de volgende stap voor slimme publieke organisaties

Begin februari 2016 bezochten mijn collega Pol van Tuijl en ik de stad Seattle in de Verenigde Staten. Doel van ons bezoek was om een dieper inzicht te krijgen wat de impact van technologische innovaties zal zijn op publieke organisaties. Wat zijn de belangrijke inzichten?

Bezoek aan Microsoft en City of Seattle

Op uitnodiging van Microsoft bezochten we drie dagen hun congres over tech-innovatie in het onderwijs. Ook spraken we met hun managers publieke sector en het City Next programma. City Next is een wereldwijd programma waar Smart City toepassingen worden ontwikkeld en gedeeld. Daarnaast hebben we managers van de City of Seattle gesproken (10.000 werknemers en budget van 5,2 miljard dollar). Opvallend voor Seattle is de grote openheid van de stad als het gaat om haar data. Het gaat dan bijvoorbeeld om data uit het primair proces (o.a. 911 meldingen) of om alle mailadressen van medewerkers van de stad.

Technologie als inspiratiebron voor organiseren en productiviteit

De groei van de hoeveelheid data in combinatie met de nieuwe mogelijkheden om dat te analyseren maken toepassingen mogelijk die tot voor kort onmogelijk leken. Een voorbeeld is de vermindering van schooluitval bij de Tacoma Public Schools. De school paste net als ons project in de Drechtsteden met succes data science toe om schooluitval te voorkomen. In plaats van dure generieke maatregelen voor alle scholieren kunnen publieke middelen aantoonbaar veel gerichter en effectiever worden ingezet. We zijn er door de kennis van onze eigen voorbeelden en de cases die we in Seattle hebben gezien van overtuigd dat we nog maar aan het begin zijn van de mogelijkheden die data science gaat biedt voor het onderwijs. Zo gaat de 3-D bril Hololens ongetwijfeld zijn weg vinden naar het onderwijs.

Technologische ontwikkelingen zijn nu al een échte inspiratiebron voor de publieke sector. Onze ervaring is ook dat publieke professionals het lastig vinden om zich voor te stellen hoe hun organisaties en steden gaan veranderen door technologie. De investeringen die worden gedaan om met ICT de arbeidsproductiviteit in organisaties te vergroten is enorm. Steeds meer wordt de combinatie van software met machinelearning-toepassingen ‘meedenkend’ met de professional. Professionals krijgen steeds nauwkeuriger aangereikt welke informatie echt relevant voor ze is. Het beschikbare ICT-gereedschap in organisaties is daarbij niet het probleem. Wel het te beperkte gebruik ervan. Oude patronen zoals overmatig communiceren via mail en het doorsturen van documenten staan symbool voor het niet-gebruik van deze mogelijkheden. Nu de eerste toepassingen van (Big) data, machine-learning hun waarde aangetoond hebben in het publieke domein, is dit een goed moment om met publieke organisaties in gesprek te gaan wat dit gaat betekenen voor hun werk en hun organisatie. De technologische mogelijkheden staan klaar. Wij zouden managers in het publieke domein aanraden hier tijd voor vrij te maken.

Inclusieve stad is uitdaging voor de toekomst

Seattle is de 15de agglomeratie van de Verenigde Staten (3,4 miljoen inwoners) en een van de snelst groeiende steden. Op alle economische parameters scoort de stad opvallend goed: gemiddeld hoog inkomen van bewoners, hogere economische groei een sterkere groei van het aantal inwoners. Belangrijke motoren van de economie zijn de hoofdkantoren van bedrijven als Boeing, Starbucks, Microsoft en Amazon. Alleen al op de campus van Microsoft werken 60.000 mensen. Daarnaast wordt het startup klimaat van de stad geroemd. Talloze tech-bedrijven zoals Tableau software vinden hun wortels in de stad Seattle. Toch heeft deze ontwikkeling hier maar ook bijvoorbeeld in San Francisco een schaduwzijde. Een tweedeling in deze steden tekent zich steeds scherper af. Er is een grote instroom van jong goed verdienend talent maar tegelijkertijd sprake van een substantieel deel van de bevolking dat niet deze kansen heeft en waar problemen zich opstapelen. Dit wordt bestuurlijk gezien als dé uitdaging van de stad (bijvoorbeeld in het programma Seattle 2035). Hoe zorg je voor een inclusieve stad waar er ook plaats is voor muzikanten, koks, artiesten, agenten en verpleegsters. De documentaire The Tech Gentrification Of San Francisco geeft deze ontwikkeling op een pijnlijke en persoonlijke manier weer. Het zou voor een stad als Amsterdam een wake-up-call moeten zijn de schaduwzijde van de succesvolle stad te onderkennen en het debat te starten welke koers men wenst in te slaan.

Tot slot

Wij kijken terug op een inspirerend bezoek aan Microsoft en de Stad Seattle. We zijn teruggekomen met nieuwe ideeën die we goed kunnen toepassen in onze opdrachten voor de publieke sector in Nederland.

Deel dit artikel
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone